Danh mục giấc mơ loài chim

LUẬT CHƠI
STT
XỔ SỐ VIETLOTT
Danh mục giấc mơ
NUMBER GAME
Bộ số tương ứng
1Đôi chim câu02-22
2Diều hâu68-67
3Đôi vẹt83-87
4Con ó76-25-65
5Chim trời87-22-62
6Chim én01-40-61
7Chim bồ câu02-42-62
8Chuồn chuồn26-65
9Chim đậu87
10Cánh chim01-65
11Chim cụt cánh24-78
12Cò xanh02-73
13Chim bay67
14Cò trắng84-00
15Chim khách60-10
16Con công98-67
17Con quạ20-10
18Chim sẻ đậu76
19Chim sáo94
20Vạc73
21Vẹt12-56
22Chim hòa bình23
23Chim cò13-53-93
24Đôi chim câu02-22
25Diều hâu68-67
26Đôi vẹt83-87
27Chim én01-40-61
28Chim đậu87
29Cánh chim01-65
30Chim cánh cụt24-78
31Cò xanh02-73
32Chim bay67
33Cò trắng84-00
34Chim khách60-10
35Con công98-67
36Con quạ20-10
37Chim sẻ đâu76
38Chim sáo94
39Vạc73
40Vẹt12-56
41Chim hòa bình23
42Chim cò13-53-93
43Chim chìa vôi27-72
44Mơ thấy bướm29-59-79
45Con công04-44-84
46Con hạc17-57-97
47Chánh chim01-65
48Cá trạch85
49Con nhái54
50Con ốc02-42-82