KQXS Vietlott Power 6/55 ngày 19/9

KQXS Vietlott Power 6/55
Giải thưởng
Lô Tô Xổ Số
Kết quả
Lô Tô Xổ Số
Số lượng giải
Lô Tô Xổ Số
Giá trị giải
KQXS Vietlott Power 6/55
Jackpot 1
ooooo053.115.328.650
KQXS Vietlott Power 6/55
Jackpot 2
ooo13.600.520.850
KQXS Vietlott Power 6/55
Giải Nhất
oo940.000.000
KQXS Vietlott Power 6/55
Giải Nhì
oooooo502500.000
KQXS Vietlott Power 6/55
Giải Ba
O O O11.25150.000