KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG MEGA 6/45,chủ nhật ngày 04/10

Mega 6/45
Giải thưởng
Mega 6/45
Kết quả
Mega 6/45
Số lượng giải
Mega 6/45
Giá trị giải
Mega 6/45
Jackpot
OOOOOOO016.586.431.000
Mega 6/45
Giải 1
OOOOO2010.000.000
Mega 6/45
Giải 2
OO890300.000
Mega 6/45
Giải 3
O O O13.56830.000