lotoxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott.vn

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY TRƯỚC Vietlott -KENO  thứ 5 ngày 19 tháng 11

Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041040 đến 0041035 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041034 đến 0041029 của ngày 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041028đến 0041023 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041022 đến 0041017 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041016 đến 0041011 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041010 đến 0041005 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0041004 đến 0040999 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040998 đến 0040993 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040992 đến 0040987 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040986 đến 0040981 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040980 đến 0040975 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040974 đến 0040969 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040968 đến 0040963 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040962 đến 0040957 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040956 đến 0040951 của ngày 19/11/2020
Vietlott Keno 19/11/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0040950 đến 0040946 của ngày 19/11/2020