2.1. Xổ số 11×5 được chơi theo kết quả xổ số được rút ra từ 5 số trong 11 số (1-11) Kết quả được tạo bằng hệ thống RNG.

2.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

        • “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

        • “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

        • “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

        • “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

2.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

2.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

2.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

2,2. Các loại cược dành cho Xổ số 11×5 là:

 • 2.2.1. Tổng Lớn / Nhỏ:
 • 2.2.2. Tổng Lẻ / Chẵn; và
 • 2.2.3. Chữ số Lớn / Nhỏ và Lẻ / Chẵn

2.3. Kết quả 11×5 được tính từ phải (chữ số đầu tiên) sang trái (chữ số cuối cùng).

Ví dụ:

Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11

 • 11 – chữ số đầu tiên
 • 10 – chữ số thứ hai
 • 6 – chữ số thứ ba
 • 3 – chữ số thứ tư
 • 1 – chữ số thứ năm

2.4. Sau một thời gian kéo dài, nếu không có kết quả chính thức, công ty có quyền hủy hoặc vô hiệu hoá các lượt rút đó.

2.5. Công ty có quyền hủy và tuyên bố hủy hiệu lực đối với cả ván chơi hoặc lượt rút cụ thể nếu kết quả được XỔ SỐ VIETLOTT công bố trước khi hệ thống đóng lại

2.6. Tổng Lớn/Nhỏ

2.6.1. Tổng Lớn / Nhỏ là cược về tổng của năm số

2.6.2. “Lớn” là cược chiến thắng nếu tổng của 5 số lớn hơn hoặc bằng 31.

2.6.3. “Nhỏ” là cược chiến thắng nếu tổng của 5 số nhỏ hơn hoặc bằng 2

2.6.4. Nếu tổng của 5 số là 30, kết quả được coi là Hòa và tất cả cược mất sẽ không được tính thắng thua.

Ví dụ:

Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11

Tổng của 5 số là 31. Do đó, cược “Lớn” chiến thắng.

2.7. Tổng Lẻ/Chẵn\

2.7.1. Tổng Lẻ / Chẵn là dự đoán tổng của 5 số là “Lẻ” hay “Chẵn”.

Ví dụ:

Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11

Tổng của 5 số là 31. Do đó, cược “Lẻ” chiến thắng.

2.8. Chữ số Lớn/Nhỏ, Chữ số Lẻ/Chẵn

2.8.1. Chữ số Lớn/Nhỏ, Chữ số Lẻ/Chẵn là dự đoán một số cụ thể sẽ là “Lớn”, “Nhỏ”, “Lẻ” và “Chẵn”.

2.8.2. Nếu kết quả của một chữ số cụ thể là 11, GIẢI MÃ LÔ ĐỀ kết quả được coi là Hòa và tất cả cược sẽ không được tính thắng thua.

2.8.3. Cược chiến thắng được xác định như sau:

 • Lớn – Kết quả của một số cụ thể lớn hơn hoặc bằng 6 trong khoảng từ 1 đến 10;
 • Nhỏ – Kết quả của một số cụ thể nhỏ hơn hoặc bằng 5 trong khoảng từ 1 đến 10;
 • Lẻ – Kết quả của một số cụ thể là 1, 3, 5, 7, 9;
 • Chẵn – Kết quả của một số cụ thể là 2, 4, 6, 8, 10.

Ví dụ:

Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11. Chữ số được chọn là chữ số thứ 2, kết quả là 10. Do đó, cược “Lớn”/“Chẵn” chiến thắng.

2.9. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Xổ số 11×5
SốLoại CượcRTP %
Tổng Tài/Xỉu
1Tài98.10%
2Xỉu98.18%
Tổng Lẻ/Chẵn
3Lẻ98.11%
4Chẵn97.80%
1 Chữ Số Tài/Xỉu
5Tài98.19%
6Xỉu98.17%
2 Chữ Số Tài/Xỉu
7Tài98.26%
8Xỉu98.11%
3 Chữ Số Tài/Xỉu
9Tài98.18%
10Xỉu98.18%
4 Chữ Số Tài/Xỉu
11Tài98.19%
12Xỉu98.17%
5 Chữ Số Tài/Xỉu
13Tài98.08%
14Xỉu98.28%
1 Chữ Số Lẻ/Chẵn
15Lẻ98.14%
16Chẵn98.23%
2 Chữ Số Lẻ/Chẵn
17Lẻ98.06%
18Chẵn98.30%
3 Chữ Số Lẻ/Chẵn
19Lẻ98.24%
20Chẵn98.12%
4 Chữ Số Lẻ/Chẵn
21Lẻ98.22%
22Chẵn98.15%
5 Chữ Số Lẻ/Chẵn
23Lẻ98.28%
24Chẵn98.09%