XỔ SỐ PHÚC LỢI 8 LÀ GÌ?

Cách chơi Xổ số Phúc lợi Trung Quốc
Xổ số Phúc lợi Trung Quốc
 1. Xổ số Phúc lợi 8 do Trung tâm Quản lý Phát hành Xổ số Phúc lợi Trung Quốc tổ chức và phát hành.
 2. Từ số 1 đến số 80 rút ngẫu nhiên 20 số làm số trúng thưởng, từ 20 số này có thể biến đổi thành nhiều cách chơi khác nhau, căn cứ vào những con số dự đoán hoặc cách chơi có thể nhận được những cấp bậc phần thưởng khác nhau.
 3. Thời gian mở thưởng của trò chơi GIẢI MÃ LÔ ĐỀ Xổ số này một ngày một lần vào mỗi tối 9:30, có thể xem trực tiếp buổi mở thưởng tại trang web Xổ số Trung Quốc (https://new.zhcw.com).
 4. Nếu thời gian mở thưởng thay đổi dựa vào công bố của Trung tâm Quản lý Xổ số Phúc lợi Trung Quốc làm chuẩn.

Web chính thức:http://www.cwl.gov.cn/

Cách chơi

Chọn số

 • Chọn 1: đặt cược 1 con số và trùng với 1 trong 20 con số mở thưởng thì trúng thưởng.
 • Chọn 2: đặt cược 2 con số và trùng với 2 trong 20 con số mở thưởng thì trúng thưởng.
 • Chọn 3: đặt cược 3 con số, nếu trong đó có 2 số bất kỳ nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “3 trúng 2”. Nếu cả 3 con số đều nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “3 trúng 3”, những trường hợp khác đều không trúng thưởng.
 • Chọn 4: đặt cược 4 con số, nếu trong đó có 2 số bất kỳ nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “4 trúng 2”. Nếu cả 3 con số đều nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “4 trúng 3”, nếu cả 4 con số đều nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “4 trúng 4”; những trường hợp khác đều không trúng thưởng.
 • Chọn 5: đặt cược 5 con số, nếu 3 con số đều nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “5 trúng 3”, nếu 4 con số đều nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “4 trúng 4”; nếu 5 con số đều nằm trong 20 số mở thưởng thì xem là “5 trúng 5”;những trường hợp khác đều không trúng thưởng.

Tổng

Cộng tổng 20 số mở thưởng rồi xét.

 • Tổng chẵn/lẻ: nếu tổng của 20 số là 300, 320, 400.. gọi là “Chẵn”; nếu tổng của 20 số là 513; 425…gọi là “Lẻ”.
 • Tổng lớn/nhỏ: tổng của 20 số lớn hơn 810 gọi là “Lớn”; nhỏ hơn 810 gọi là “Nhỏ”.
 • Tổng – 810: nếu tổng của 20 số bằng 810, gọi là “ Tổng – 810” (Nếu hòa bằng 810 thì trả lại tiền cược cho cược lớn nhỏ).

※Ví dụ:Số mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Vậy tổng của 20 chữ số bằng 210, là “Nhỏ”; là “Chẵn”. Nếu đặt cược “Nhỏ” và “Chẵn” thì trúng thưởng, NUMBER GAME nếu cược “Lớn” hoặc “Lẻ” hoặc “Hòa” thì không trúng thưởng.

Trên – Dưới – Giữa

Trên dưới: Từ 1-40 gọi là số “Trên”, từ 41-80 gọi là số “Dưới”. trong 20 con số mở thưởng, nếu mã số của số“trên” (từ 1-40) chiếm nhiều hơn, thì ván này gọi là “Trên” và ngược lại mã số của số dưới (41-80)xuất hiện nhiều hơn thì gọi là “Dưới”. Nếu mỗi bên xuất hiện 10 số thì gọi là “Giữa”

※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 gọi là “Trên”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 là “Dưới”.
※Ví dụ: kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 là “Giữa”.

Lẻ-Hòa-Chẵn

Kết quả mở thưởng mở ra số 1,3,5,7,…,75,77,79 là số lẻ,2,4,6,8,……,76,78,80 là số chẵn。
Trong kì mở thưởng, mở ra 20 số nếu số lẻ nhiều hơn số chẵn (trên 10 số là lẻ) thì gọi là bàn lẻ, đặt cược 「lẻ」thì trúng thưởng.
Nếu số chẵn chiếm phần lớn (trên 10 số chẵn) thì gọi là bàn chẵn, đặt cược「chẵn」thì trúng thưởng.
Nếu số lượng số lẻ bằng số chẵn (đều là 10 số) thì kết quả 「hòa」, đặt cược hòa sẽ trúng thưởng.

※Ví dụ:Trong kì mở ra : 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,24,26,28,30,32,34,46,68. tổng 11 số lẻ, 9 số chẵn,thì gọi là bàn「lẻ」。
※Ví dụ:Trong kì mở ra : 2,4,6,8,10,12,14,16,44,48,66,68,25,27,31,35,37,39,41,55, tổng 12 số chẵn, 8 số lẻ ,gọi là bàn「 chẵn」。
※Ví dụ:Trong kì mở ra :2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59, Tổng 10 số chẵn và 10 số lẻ gọi là 「hòa」。

Ngũ hành

Tổng của 20 số mở thưởng được chia làm 5 giai đoạn:

 • Kim (210~695)
 • Mộc (696~763)
 • Thủy (764~855)
 • Hỏa (856~923)
 • Thổ (924~1410)

※Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79. tổng là 693 như vậy tổng điểm nằm trong khoảng 210~695, coi là 「Kim」. Đặt cược 「Kim」 sẽ trúng thưởng.

Đánh Cược xiên

Là cách chơi tổng của 20 số mở thưởng được chia thành 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng lớn hơn 810 coi là 「Tổng lớn」, nhỏ hơn 810 coi là 「Tổng nhỏ」;
Tổng là số chẵn gọi là 「Chẵn」, số lẻ gọi là 「Lẻ」
Từ sự kết hợp giữa Lớn nhỏ và Chẵn lẻ sẽ tạo thành 4 loại kết quả : 「Lớn Lẻ」,「Nhỏ Lẻ」,「Lớn Chẵn」và「Nhỏ Chẵn」.
Tổng bằng 810, coi là Hòa.

※Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36,40,47, 54,59,61,64,67,79 tổng là 693. tổng nhỏ hơn 810 và là số lẻ, như vậy được coi là 「Nhỏ Lẻ」. Đặt cược 「Nhỏ Lẻ」sẽ trúng thưởng.