1.    Tổng tài xỉu 138

TÀI : Tổng 6 số kết quả lớn hơn 138
XỈU : Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn 138
138 : Tổng 6 số kết quả đúng bằng 138

Ví dụ : kết quả xổ số là:

  • Người chơi cược XỈU với tỷ lệ trả thưởng là 1.95.
  • Tổng: 21
  • Kết quả cược : 21 < 138, cược “XỈU” thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 1.95 = USD 195.

2. Tổng Trên-Giữa-Dưới

TRÊN : Tổng 6 số kết quả lớn hơn hoặc bằng 152
DƯỚI : Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn hoặc bằng 124
GIỮA : Tổng 6 số kết quả lớn hơn hoặc bằng 125 và nhỏ hơn hoặc bằng 151

Ví dụ kết quả xổ số là:

  • Người chơi cược DƯỚI với tỷ lệ trả thưởng là 2.7
  • Tổng: 21
  • Kết quả cược: 21 nhỏ hơn hoặc bằng 124, cược “DƯỚI” thắng
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.7 = USD 270.

3. Tổng Lẻ Chẵn

LẺ : Tổng 6 số kết quả là số lẻ
CHẴN : Tổng 6 số kết quả là số chẵn

Ví dụ : kết quả xổ số là:

  • Người chơi cược LẺ với tỷ lệ trả thưởng là 1.95
  • Tổng: 21
  • Kết quả cược : 21 là số lẻ, cược “LẺ” thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 1.95 = USD 195.

4. Tổng Tài Xỉu 138 & Lẻ Chẵn

Tài & Lẻ : Tổng 6 số kết quả lớn hơn 138 và là số lẻ
Xỉu & Lẻ : Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn 138 và là số lẻ
Tài & Chẵn : Tổng 6 số kết quả lớn hơn 138 và là số chẵn
Xỉu & Chẵn : Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn 138 và là số chẵn
138 : Tổng 6 số kết quả đúng bằng 138

Ví dụ : kết quả xổ số là:

  • Người chơi cược XỈU LẺ với tỷ lệ trả thưởng là 3.7
  • Tổng: 21
  • Kết quả cược : 21 < 138 và là số lẻ, cược Xỉu & Lẻ thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 3.7 = USD 370.

5. Cao Thấp & Hòa

CAO : Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số có giá trị từ 24 đến 45.
THẤP : Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số có giá trị từ 01 đến 23.
HOÀ : Trong 6 số kết quả có đúng 3 số từ 24 đến 45 và đúng 3 số từ 01 đến 23.

Ví dụ : kết quả xổ số là:

  • Người chơi cược CAO với tỷ lệ trả thưởng là 2.9
  • Kết quả cược: có 4 số (gồm 26, 28, 36, 41) thuộc từ 24 đến 45 và 2 số (gồm 12, 18) thuộc từ 01 đến 22. Do đó cược CAO thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.9 = USD 290.

6. Nhiều Lẻ – Nhiều Chẵn & Hòa

Nhiều Lẻ : Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số lẻ.
Nhiều Chẵn : Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số chẵn
Hòa : Trong 6 số kết quả có đúng 3 số lẻ và đúng 3 số chẵn.

Ví dụ : Kết quả xổ số là: 

  • Người chơi cược NHIỀU LẺ với tỷ lệ trả thưởng là 2.5
  • Kết quả cược: có 4 số lẻ (gồm 01, 03, 05, 07) và 2 số chẵn (02, 04). Có nhiều số lẻ hơn số chẵn, do đó cược “Nhiều Lẻ” thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.5 = USD 250.

7. Cược 1 số

Ở loại cược 1 số, người chơi phải chọn 1 con số từ 01 đến 45. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu ít nhất 1 trong 6 con số kết quả đúng bằng con số người chơi đã chọn. ROLLING BET

Ví dụ : Kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn cược: 28 với tỷ lệ trả thưởng là 6.5
  • Kết quả cược: : 28 là một trong 6 con số đuợc xổ ra. Vậy nguời chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 6.5 = USD 650.

8. Cược bộ 2 số

Ở loại cược 2 số, người chơi phải chọn 2 con số khác nhau từ 01 đến 45. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu cả 2 con số đã chọn có xuất hiện trong dãy 6 số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn cược: 28, 41 với tỷ lệ trả thưởng là 38
  • Kết quả cược: 28, 41 có trong dãy số kết quả. Vậy người chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 38 = USD 3800.

9. Cược bộ 3 số

Ở loại cược 3 số, người chơi phải chọn 3 con số khác nhau từ 01 đến 45. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu cả 3 con số đã chọn có xuất hiện trong dãy 6 số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn cược: 12, 28, 41 với tỷ lệ trả thưởng là 330
  • Kết quả cược: 12, 28, 41 có trong dãy số kết quả. Vậy người chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 330 = USD 33000.

10. Chữ số hàng đơn vị

Người chơi chọn 1 số từ 0 đến 9. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu con số đã chọn đúng bằng số hàng đơn vị của ít nhất 1 trong 6 con số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn cược: Chữ số hàng đơn vị 8 với tỷ lệ trả thưởng là 2.1
  • Kết quả cược: Chữ số hàng đơn vị của 6 con số kết quả lần lượt là (2, 8, 6, 8, 6, 1). Vậy người chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.1 = USD 210.

11. Nhóm các con vật

Cược Con Giáp

Có 3 nhóm các con giáp: [Tý Ngọ Mẹo Dậu][Thìn Tuất Sửu Mùi], và [Dần Thân Tỵ Hợi] mỗi nhóm gồm các con số, mỗi con số đại diện cho 1 con vật trong truyền thống Việt Nam. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu 1 trong số các con số của nhóm mà người chơi đã chọn nằm trong dãy 6 số kết quả.xổ số vietlott

Ví dụ: Kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn cược: Tý Ngọ Mẹo Dậu (bao gồm các số 12, 14, 15, 18, 28) với tỷ lệ trả thưởng là 1.75.
  • Kết quả cược: 12, 18, 28 nằm trong dãy 6 số kết quả. Do đó người chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 1.75 = USD 175.
Cược Các Nhóm Khác

Ngoài các nhóm con giáp, có 3 nhóm khác: “Không có con giáp”, “Tất cả con bơi” và “Tất cả con không bơi”, mỗi nhóm gồm các con số, mỗi con số đại diện cho 1 con vật hoặc 1 biểu tượng trong truyền thống Việt Nam. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu TẤT CẢ 6 con số kết quả đều nằm trong nhóm các con số mà người chơi đã chọn.

Ví dụ: kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn cược: “Tất cả con bơi” (bao gồm [1,2,3,4,8,13,16,17, 19,20,21,22,24,25,27,29,30, 31,34,41,42,43,44]) với tỷ lệ trả thưởng là 50.
  • Kết quả cược: [1,2,3,4,8,13,16,17, 19,20,21,22,24,25,27,29,30, 31,34,41,42,43,44] có chứa tất cả 6 số kết quả [8, 19, 24, 29, 30, 44]. Vậy nguời chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 50 = USD 5000.

12. Bầu Cua

Kết quả xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Mỗi con số tương ứng với 1 con trong trò chơi Bầu Cua. Dưới đây là danh sách các con số và con Bầu Cua tương ứng.

Kết quả xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45, có thể tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5, hoặc 6 con và có thể ứng với các nhóm trên. Người chơi sẽ thắng nếu nhóm đã chọn khớp chính xác với kết quả xổ ra. NUMBER GAME

Ví dụ 1: kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn: “Nhiều hơn 2 Gà” với tỷ lệ trả thưởng là 20, kết quả có 3 Gà, do đó người chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 20 = USD 2000.

Ví dụ 2: kết quả xổ số là:

  • Người chơi chọn: “4 Con” với tỷ lệ trả thưởng là 4.7, kết quả xổ ra có 4 con khác nhau (Gà, Cua, Cá, Bầu), do đó người chơi thắng.
  • Tiền cược: USD 100
  • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 4.7 = USD 470