1. Nhất

Lựa chọn con ốc sên sẽ về đích đầu tiên,nếu kết quả mở thưởng trùng với lựa chọn của bạn thì bạn sẽ trúng thưởng, các trường hợp còn lại sẽ không trúng thưởng

2. Nhất Nhì

Lựa chọn con ốc sên sẽ về đích thứ nhất hoặc thứ nhì ( chỉ cần trúng 1 trong 2 ) , nếu kết quả mở thưởng trùng với lựa chọn của bạn thì bạn sẽ trúng thưởng, các trường hợp còn lại sẽ không trúng thưởng ROLLING BET

3. Nhất Nhì Ba

Lựa chọn theo thứ tự nhất nhì ba theo thứ tự từ trái qua phải, nếu kết quả mở thưởng trùng với lựa chọn của bạn thì bạn sẽ trúng thưởng, các trường hợp còn lại sẽ không trúng thưởng GIẢI MÃ LÔ ĐỀ

Ví dụ kết quả

(1) Đặt cược Nhất, nếu chọn [Lam] sẽ trúng thưởng
(2) Đặt cược Nhì, nếu chọn [Lam hoặc Đỏ] sẽ trúng thưởng
(3) Đặt cược Nhất Nhì Ba, nếu chọn [ Lam Đỏ Lục] sẽ trúng thưởng