Cách chơi

1. Bắt đầu& kết thúc: Nếu bạn lựa chọn đặt cược vào điểm bắt đầu ( Trái hoặc Phải) hay điểm kết thúc ( Lẻ , Chẵn), kết quả mở thưởng trùng với lựa chọn đặt cược của bạn thì bạn trúng thưởng, các trường hợp còn lại thì sẽ không trúng thưởng

2. Thang: Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiễn số thang ( 3 thang hoặc 4 thang) trong mỗi kỳ mở thưởng, nếu kết quả mở thưởng trùng với lựa chọn đặt cược của bạn thì bạn trúng thưởng, các trường hợp còn lại thì sẽ không trúng thưởng ROLLING BET

Cách chơi tổ hợp:

Hệ thống có các lựa chọn đặt cược tổ hợp ( xiên), nếu kết quả mở thưởng trùng với lựa chọn đặt cược của bạn thì bạn trúng thưởng, các tổ hợp cụ thể như sau:

(1) Nếu bạn chọn [Kết thúc Chẵn x 3 thang], kết quả mở thưởng số thang là 3, điểm kết thúc tại ô Chẵn, thì bạn trúng thưởng
(2) Nếu bạn chọn [Kết thúc Chẵn x 4 thang], kết quả mở thưởng số thang là 4, điểm kết thúc tại ô Chẵn, thì bạn trúng thưởng
(3) Nếu bạn chọn [Kết thúc Lẻ x 3 thang], kết quả mở thưởng số thang là 3, điểm kết thúc tại ô Lẻ, thì bạn trúng thưởng
(4) Nếu bạn chọn [Kết thúc Lẻ x 4 thang], kết quả mở thưởng số thang là 4, điểm kết thúc tại ô Lẻ, thì bạn trúng thưởng

Cách xem kết quả và tổ hợp Thang ( 4 kiểu tổ hợp)

1.Giải thích về biểu tượng: Kết quả kết thúc sẽ được hiển thị bằng hình tròn lớn màu xanh và đỏ ( màu đỏ là chẵn, màu xanh là lẻ), kết quả xuất phát sẽ được hiển thị bằng màu tròn nhỏ màu đen nằm ở phía trên góc ( được phân thành góc trái và góc phải) tương ứng với điểm xuất phát bên trái hoặc bên phải, kết quả số thang được hiện thị bằng số ( 3 hoặc 4) bên trong vòng tròn đen NUMBER GAME

2. Tổ hợp thang ( 4 kiểu tổ hợp)

Ví dụ cụ thể

Giả sử kết quả mở thưởng rơi vào tổ hợp 3