Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 4 ngày 14/10

GiảiXSMN Đồng NaiXSMN Sóc TrăngXSMN Cần Thơ
Giải 8074662
Giải 7562142526
Giải 6220189238017774809639327403895611461
Giải 5128891428805
Giải 4702974856170387188522153264786636747745432732800293424393936561454431043113252045867968800413646473846858
Giải 3743414020981120182603885157174
Giải 2654382477992314
Giải 1796030876841566
Giải ĐB206256058054918927
miền Nam
Đầu
miền Nam
Đồng Nai
miền Nam
Sóc Trăng
miền Nam
Cần Thơ
05,9,8,701,5,9
1805,9
225,9,81,5
35,94,52,5
416,9,8,7,20
52,52,65,9
62, 13,6,94,5,9,8
7559, 4
85,9,800
9701