lotoxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott.vn

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY TRƯỚC Vietlott -KENO  thứ 2 ngày 21 tháng 12

kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044080 đến 0044076 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044075 đến 0044070 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044069 đến 0044064 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044063 đến 0044058 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044057 đến 0044052 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044051 đến 0044046 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044045 đến 0044040 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044039 đến 0044034 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044033 đến 0044028 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044027 đến 0044022 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044021 đến 0044016 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044015 đến 0044010 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044009 đến 0044004của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0044003 đến 0043998 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0043997 đến 0043992 của ngày 21/12/2020
kqxs vietlott keno, xo so Vietlott Keno cac ky từ 0043991 đến 0043986 của ngày 21/12/2020