TRÒ CHƠI QUAY SỐ LUẬT CHUNG

lotto-xổ số
lotto-xổ số

Bộ đếm thời gian CượcBộ đếm thời gian cược thể hiện lượng thời gian mà trong đó người chơi có thể đặt cược. Bộ đếm thời gian cược sẽ được hiển thị ở dạng đồ họa trong sự kiện hiện tại và Công ty có toàn quyền quyết định khoảng thời gian của bộ đếm thời gian cược. Bất kỳ cược nào đặt trước khi bộ đếm thời gian cược kết thúc đều sẽ được chấp nhận và được coi là có giá trị. Người chơi sẽ không được phép đặt cược sau khi hết thời gian cược. Đặt cược sau khi kết thúc thời hạn đặt cược sẽ được coi là không hợp lệ hoặc không có giá trị.Người chơi xác nhận rằng trong khi Công ty áp dụng mọi nỗ lực cao nhất để đảm bảo tính chính xác của bộ đếm thời gian cược tại mọi thời điểm, bộ đếm thời gian cược vẫn có thể gặp phải sự gián đoạn, trễ kết nối và các vấn đề kỹ thuật khác. Người chơi chịu mọi rủi ro với bất kỳ và tất cả các cược đặt bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian cược và Công ty sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để chấp nhận hoặc từ chối những cược đó.

Tính năng Bảng Điểm sốBảng điểm số hiển thị kết quả cho mỗi trái bóng được rút ra từ máy và mỗi loại cược trong bảng điểm số. Mỗi kết quả được hiển thị như một tập hợp số cho biết số bóng được rút và vòng chơi, phân tách bởi dấu phẩy.Ví dụ: Kết quả “44,01234” nghĩa là bóng số “44” NUMBER GAME và số còn lại thể hiện số vòng chơi. “01234”.Tính năng này được dự định sử dụng để Người chơi tham khảo nhằm giúp họ xác định kết quả có thể xảy ra của trò chơi tiếp theo dựa trên các kết quả rút thăm trước đó.

Quy tắc Bổ sung Bóng rút từ máy được đọc bởi một máy quét tự động. Công ty thực hiện tất cả các bước và biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm tính chính xác của máy quét. Bất kể việc đã có các bước và biện pháp phòng ngừa đó, bạn chấp nhận rằng bản chất của trò chơi có nhịp độ rất nhanh và phụ thuộc vào các kết quả nhanh được máy quét tự động đưa ra. Vì vậy, trong trường hợp xuất hiện sự khác biệt giữa số của bóng hiển thị trên video phát trực tiếp và số của bóng được đọc bởi máy quét tự động, Công ty có quyền lấy kết quả của máy quét tự động làm kết quả cuối cùng. Bạn chấp nhận rằng quyết định của Công ty là cuối cùng và mang tính ràng buộc trong vấn đề này.Tất cả kết quả chơi sẽ được thanh toán sau khi mỗi trái bóng được rút.Bạn xác nhận rằng Công ty hoàn toàn có toàn quyền quyết định, Công ty có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại mọi trò chơi hoặc từ chối hay hủy bỏ bất kỳ khoản tiền cược nào, do xảy ra sự kiện ngẫu nhiên, hoạt động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc do sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn làm việc trong ngành, lỗi phần mềm và mọi sự kiện tương tự khác. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có ý nghĩa ràng buộc.

Quy tắc và Quy định Cược Trò chơi Quay sốTrò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay số bingo. Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược theo thời gian thực vào việc rút bóng ngẫu nhiên. Bạn có thể đặt cược dựa trên các tỷ lệ cược như vậy, có nhiều loại cược sau đây.

Loại cượcNgười chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và các tỷ lệ cược khác nhau sẽ được cung cấp cho mỗi trái bóng rút ra.Có năm (5) loại cược dành cho các loại cược đang chạy:a. Lẻ/Chẵn tiếp theob. Trên/Dưới tiếp theoc. Combo tiếp theod. Đỏ/Xanh tiếp theoe. Vòng quay số

Lẻ/Chẵn tiếp theoSau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra sẽ được đánh số “lẻ” hoặc “chẵn”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

Trên/Dưới tiếp theoSau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo đượ lấy ra sẽ là “Trên” hoặc “Dưới”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu.Các số bóng từ 1 đến 37 được coi là “Dưới”.Các số bóng từ 38 đến 75 được coi là “Trên”.Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

Combo tiếp theoSau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc bóng tiếp theo được lấy ra sẽ là Trên 37.5/Lẻ, Dưới 37.5/Lẻ, Trên 37.5/Chẵn và Dưới 37.5/Chẵn. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty. Ví dụ 1:Bóng số 30 đã được lấy ra, do đó cược “Dưới 37.5/Chẵn Tiếp theo” chiến thắng. Ví dụ 2:Bóng số 47 đã được lấy ra, do đó cược “Trên 37.5/Lẻ Tiếp theo” chiến thắng.

Đỏ/Xanh tiếp theoSau mỗi lượt quay bóng, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược, dự đoán quả bóng được lấy ra tiếp theo sẽ là “Đỏ” hay “Xanh”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

Vòng quay sốTrò chơi được chơi bằng cách cược vào một số duy nhất hoặc một nhóm số. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trước khi trái bóng đầu tiên được rút. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.Người chơi cũng có thể cược vào nhiều hơn một số và nhiều hơn một nhóm số. ROLLING BET Người chơi có thể nhìn thấy các tỷ lệ cược được đề nghị vào số duy nhất nằm ở bên cạnh mỗi số bóng. Người chơi có thể đặt cược vào một vài nhóm số:

Loại cược Năm (5) sốĐây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 5 số được bố trí theo chiều ngang trong một hàng. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:Nhóm 1-1 (số từ 1-5), Nhóm 1-2 (số từ 6-10), Nhóm 1-3 (số từ 11-15), Nhóm 1-4 (số từ 16-20), Nhóm 1 -5 (số từ 21-25), Nhóm 1-6 (số từ 26-30), Nhóm 1-7 (số từ 31-35), Nhóm 1-8 (số từ 36-40), Nhóm 1-9 (số từ 41-45), Nhóm 1-10 (số từ 46-50), Nhóm 1-11 (số từ 51-55), Nhóm 1-12 (số từ 56-60), Nhóm 1-13 (số từ 61-65), Nhóm 1-14 (số từ 66-70) và Nhóm 1-15 (số từ 71-75).

Loại cược Mười lăm (15) sốĐây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược trong một nhóm với 15 con số trong một hàng hoặc một cột dựa trên bảng bố trí.Đây là loại cược 15 số trong một hàng, gắn nhãn là:Nhóm 2-1 (số từ 1-15), Nhóm 2-2 (số từ 16-30), Nhóm 2-3 (số từ 31-45), Nhóm 2-4 (số từ 46-60) và Nhóm 2-5 (số từ 61-75).15 Ngoài ra, đây là loại cược 15 số trong một cột, gắn nhãn là:Nhóm 4-1 (các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), Nhóm 4-2 (các số 2, 7, 12, 17 , 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), Nhóm 4-3 (các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), Nhóm 4-4 (các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74), Nhóm 4-5 (các số 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75).

Loại cược Hai mươi năm (25) sốĐây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 25 con số. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:Nhóm 3-1 (số từ 1-25), Nhóm 3-2 (số từ 26-50) và nhóm 3-3 (số từ 51-75).

LÔ TÔ- XỔ SỐ QUI TẮC CHUNG

Lotto xổ số quay số trúng thưởng
Lotto xổ số quay số trúng thưởng

Tất cả các kèo sẽ được quyết toán theo kết quả được công bố bởi tổ chức lô tô chính thức tiến hành đợt xổ số tương ứng.

Nếu một đợt xổ số bị hoãn lại hoặc tạm ngừng và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là vô hiệu.

Nếu đợt xổ số diễn ra trước thời gian đã lên lịch ban đầu, chỉ có các cược được đặt trước khi đợt xổ số bắt đầu sẽ được xem là hợp lệ. Tất cả các cược được đặt sau đợt xổ số sẽ bị xem là vô hiệu.

Kèo Tổng Số chỉ tổng cộng của tất cả các số.Ví dụ: Xổ số Fucai 3D Trung Quốc, kết quả xổ số là “123” và kèo được cung cấp là Tổng Trên/Dưới 13.50. Do đó, kèo sẽ được quyết toán là “6” (1+2+3 = 6) và cược đặt vào “Dưới 13.50” được xem là chiến thắng.

Kèo Chữ Số so với Chữ Số chỉ chữ số lớn hơn hoặc cao hơn trong một đợt xổ số cụ thể (vui lòng tham khảo tiêu đề tên lựa chọn). Kèo Lẻ/Chẵn sẽ được quyết toán dựa trên tổng của 2 chữ số cụ thể.Ví dụ: Xổ số Fucai 3D Trung Quốc, kết quả xổ số là “123” và kèo được cung cấp là “Chữ số thứ nhất so với Chữ số thứ hai”. Do đó, kèo sẽ được quyết toán là “1 so với 2” (cược được đặt vào “Chữ số thứ hai” được xem là chiến thắng) và Lẻ/Chẵn sẽ được quyết toán là “3” (1+2 = 3)

Kèo Chữ số Riêng lẻ/Quả bóng chỉ số được xổ trong một lần xổ số cụ thể (vui lòng xem tiêu đề tên lựa chọn).Ví dụ: Xổ số Fucai 3D Trung Quốc, kết quả xổ số là “123” và kèo được cung cấp là “Chữ số thứ nhất so với N/A” (với Trên Dưới 4.50). Do đó, kèo sẽ được quyết toán là “1” (cược đặt vào “Dưới 4.50” được xem là chiến thắng) và Lẻ/Chẵn sẽ được quyết toán là “1” (Lẻ).